Πέτρινη Μονοκατοικία, Καρπενήσι

Συνέπεια

Άρτιο Αποτέλεσμα

Υψηλή Ποιότητα

Συνοπτική Περιγραφή Εργου

Το έργο μελετήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη. Η ομαδική δουλειά όλων των συνεργατών είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση ενός έργου που ικανοποιεί πλήρως τις προσδοκίες των ιδιοκτητών.

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες του έργου.