Παραδοσιακός Νερόμυλος, Κάτω Ποταμιά

Συνέπεια

Άρτιο Αποτέλεσμα

Υψηλή Ποιότητα

Συνοπτική Περιγραφή Εργου

Το έργο κατασκευάστηκε με υλικά υψηλής ποιότητας και δόθηκε μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρτια και ποιοτική κατασκευή.

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες του έργου.