Πωλήσεις Ακινήτων

Πετρος Κ. Μπακατσιας

Πωλήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στο Καρπενήσι και την Ευρυτανία.