Πολυκατοικία Οδός Υφαντίδη, Καρπενήσι

Συνέπεια

Άρτιο Αποτέλεσμα

Υψηλή Ποιότητα

Συνοπτική Περιγραφή Εργου

Το έργο μελετήθηκε με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονων διαμερισμάτων εντός του αστικού ιστού της πόλης. Πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα, η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των κατοίκων της πολυκατοικίας ήταν ένα βασικό μέλημα στο σχεδιασμό του κτιρίου.

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες του έργου.