Πέτρινη Εξοχική Κατοικία, Καρπενήσι

Συνέπεια

Άρτιο Αποτέλεσμα

Υψηλή Ποιότητα

Συνοπτική Περιγραφή Εργου

Το έργο μελετήθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη. Η ομαδική δουλειά και η προσήλωση όλων των συνεργατών στο στόχο, από την αρχική ιδέα έως την ολοκλήρωση του έργου, είχε ως αποτέλεσμα την παράδοση στον ιδιοκτήτη μίας οικίας που ικανοποίησε όλες τις προσδοκίες του.

Κατά την κατασκευή επιλέχθηκαν υλικά υψηλής ποιότητας και δόθηκε μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες του έργου.