Κατασκευή Ξύλινης Στέγης – Σοφίτας

Συνέπεια

Άρτιο Αποτέλεσμα

Υψηλή Ποιότητα

Συνοπτική Περιγραφή Εργου

Το έργο βρίσκεται στη πόλη του Καρπενησίου. Κατά τη κατασκευή επιλέχθηκαν υλικά υψηλής ποιότητας και δόθηκε μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, προκειμένου να εξασφαλιστεί, αφενός η άριστη λειτουργία και η αποφυγή οποιασδήποτε περίπτωσης αστοχίας και αφετέρου η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη.

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες του έργου.